zondag 30 december 2012

In The Blink Of An Eye

Vandaag heb ik m'n huisje schoongemaakt, hoe spannend zul je denken... Maar voor mij was het heerlijk! Na weken ( of zal ik zeggen: maanden) van alleen het noodzakelijke doen had ik nu eindelijk de tijd om het eens fatsoenlijk te doen

Today I cleaned my home, how exciting you would probably think... But for me it was wonderful! After weeks (or shoud I say months) of doing just the most essential things I finally had the time to do it properly

Geen kerstdecoraties dit jaar, m'n dochter deed zelfs de boom... Dat is wel een beetje armoedig, dat geef ik toe... zeker voor zo'n kerst-gek als ik...

No Christmas decorations this year, my daugther did the tree... That's a bit poor, I admit... especially for a Christmas freak like me...

Maar er waren dingen die gebeuren moesten en volgend jaar zal het weer kerstmis zijn... hield ik mezlf voor...

But things had to be done and next year it will be Christmas again... I told myself...

Maar elke dag, elk moment hoorde ik een klein stemmetje in m'n hoofd: m'n huisje had me nodig...

But every day, every moment I heard a little voice in my head: my house needed me...

Het spijt me zo lief klein huisje van me, ik maak het goed met je, als je dat tenminste nog wilt...

I'm so sorry sweet little home of mine, I'll make it up to you, if that's okay with you...

Ik beloof je dat je het meest warme en knusse Winter Huis aller tijden zult worden! De kamer is netjes, de kaarsjes branden en al deze prachtige dekens zullen ons warm houden...

I promise you, you'll become the warmest and most loviest Winter Home ever! The living room is tidy, candles are burning and all these gorgeous blankets will keep us warm...

Dit jaar was voorbij in een oogwenk, maar ik zal volgend jaar terug komen! Ik hoop dat jullie de weg nog konden vinden naar mijn kleine wereldje!

This year was gone in a blink of an eye, but I'll be back next year! I hope you still could find your way to this little world of mine!

Hugs,
Elly