woensdag 29 augustus 2012

Time...

De tijd...

Time...

... glipt als los zand door mijn vingers...

... is slipping through my fingers like loose sand...


... ik ruik het in de vroege morgenlucht...

...I smell it in the early morning air...

... ik voel het in de warme middagzon...

... I feel it in the warm afternoon sunshine...

... ik zie het aan de donker wordende avonden, aan de soms grijze luchten die boven ons hangen...

... I see the evenings getting darker, the clouds are sometimes grey above our heads...

... de natuur heeft het druk...

... nature is busy...

 ... de bessen worden langzaam rood, de appeltjes zijn klaar om te plukken, spinnen maken hun web...

... berries are truning red, apples are ready to pick, spiders are making their web...

Ik kan ruiken, voelen, zien dat de tijd voorbij gaat, van zomer naar herfst, ik voel het in m'n hoofd... zoveel willen doen, maar de tijd slipt door m'n vingers...

I can smell, feel, see the time goes by, from Summer to Fall, I feel it in my head... Just want to do so much, but time is slipping through my fingers...

Geniet van deze heerlijke na-zomerse dag die nog voor ons ligt! Voor mij is dit één van de mooiste tijden van het jaar...

Enjoy the lovely day of Indian Summer that's in front of us! For me this is one of the loveliest times of the year...

Hugs,
Elly